Menu 1
ระบบเบิกของ ออนไลน์

โปรแกรมกีออส รองรับระบบเบิกสินค้า หรือ เบิกของ เบิกขนม ออนไลน์ที่หน้าสาขา แต่ละสาขา โดยการโหลดฟอร์ม templalte ที่ถูกตั้งค่าฟอร์มไว้จากส่วนกลางแล้ว และทางสาขาสามารถเบิกของได้เป็นงวดๆ ตามต้องการ ระบบจะออนไลน์เข้าข้อมูลส่วนกลางผ่าน cloud server และง่ายต่อการบริหารจัดการ การจัดส่งของ ได้สะดวกและรวดเร็ว และลดความผิดพลาดต่างๆ ในการดำเนินงาน

See details
Menu 1
ระบบคอนเฟิร์มการสั่ง และเตรียมการส่งสินค้า จากส่วนกลาง

ในส่วนของครัวกลาง บริหารจัดการด้านการผลิตสินค้า ตามการขอเบิก แต่ละสาขา พร้อมทั้งวิเคราะห์ การเบิก ผู้ใช้ยังสามารถตรวจสอบจำนวนและมูลค่าของสินค้าคงคลังของแต่ละช่วงเวลาได้ตลอดเวลา ที่สำคัญคือผู้ใช้สามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทุกรายการ และทุกแผนกโดยไม่จำเป็นว่าเป็นสินค้าคงคลังหรือไม่เช่นเราอาจเรียกดูรายการที่ซื้อตรงไปที่ครัว หรือแผนกบัญชีก็ได้ โดยง่าย

See details
Menu 1
การตรวจสต็อกสินค้าส่วนกลาง ทุกสาขา

สามารถตรวจสต็อกสินค้าค้าได้แบบเรียวไทม์ ในทุกสาขา เพื่อวิเคราะห์สต็อกคงเหลือของสาขาต่างๆ ในการตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นเดือน ผู้ใช้สามารถให้โปรแกรมแสดงหรือบันทึกจำนวนคงเหลือที่มีอยู่ซึ่งจะทำให้การบันทึกจำนวนสินค้าคงเหลือทำได้เร็วขึ้น ผู้ใช้สามารถตรวจนับสินค้าคงคลังได้แบบไม่จำกัดแผนก เช่น สาขาต่างๆ หรือแผนกต่างๆ เช่น หน้าร้าน คลังกลาง ครัวหรือบาร์ เป็นต้น

See details
ตัวอย่างคลิป การสั่งอาหาร

แนะนำวิธีการใช้งาน การสั่งออร์เดอร์ของระบบสั่งอาหาร

See details
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • ช้อมูลหลัก Configuration
  • - ร้านค้า
  • - แผนก
  • - กลุ่มสินค้า
  • - รายการสินค้า
  • - ห้องอาหาร
  • -Template Form
  • - ห้องอาหาร
  • - กลุ่มรายการขาย
  • - รายการขาย
  • - รอบสิ้นเดือน
  • - ผู้ใช้งาน
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • แผนกจัดซื้อ Purchasing
  • - ร้านค้า
  • - แผนก
  • - กลุ่มสินค้า
  • - รายการสินค้า
  • - ห้องอาหาร
  • -Template Form
  • - ห้องอาหาร
  • - กลุ่มรายการขาย
  • - รายการขาย
  • - รอบสิ้นเดือน
  • - ผู้ใช้งาน
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • แผนกรับของ Receving Module
  • - ร้านค้า
  • - แผนก
  • - กลุ่มสินค้า
  • - รายการสินค้า
  • - ห้องอาหาร
  • -Template Form
  • - ห้องอาหาร
  • - กลุ่มรายการขาย
  • - รายการขาย
  • - รอบสิ้นเดือน
  • - ผู้ใช้งาน
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • แผนกจ่ายของ Issueing&Sales Module
  • - ร้านค้า
  • - แผนก
  • - กลุ่มสินค้า
  • - รายการสินค้า
  • - ห้องอาหาร
  • -Template Form
  • - ห้องอาหาร
  • - กลุ่มรายการขาย
  • - รายการขาย
  • - รอบสิ้นเดือน
  • - ผู้ใช้งาน
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • แผนกปิดสิ้นเดือน Monthly Close
  • - ร้านค้า
  • - แผนก
  • - กลุ่มสินค้า
  • - รายการสินค้า
  • - ห้องอาหาร
  • -Template Form
  • - ห้องอาหาร
  • - กลุ่มรายการขาย
  • - รายการขาย
  • - รอบสิ้นเดือน
  • - ผู้ใช้งาน
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • แผนกส่วนต้นทุน Cost Management
  • - ร้านค้า
  • - แผนก
  • - กลุ่มสินค้า
  • - รายการสินค้า
  • - ห้องอาหาร
  • -Template Form
  • - ห้องอาหาร
  • - กลุ่มรายการขาย
  • - รายการขาย
  • - รอบสิ้นเดือน
  • - ผู้ใช้งาน

-

©2024 www.kiosqueto.com :: Support 24/7 :: LineID @kiosqueto :: Tel:02-9646040